Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Кучма Людмила Михайлівна. Просторовий розподіл покладів вуглеводнів і шляхи підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ у Дніпровсько-Донецькій западині: Дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2000. - 166 арк. : іл. - Бібліогр.: арк. 156-166.