Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Променева діагностика та променева терапія


Горлеку Філіп Нарте. Променева диференційна діагностика осередкових уражень печінки. : Дис... канд. наук: 14.01.23 - 2009.Анотація до роботи:

Горлеку Ф.Н. Променева диференційна діагностика осередкових уражень печінки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, 2009.

Робота присвячена підвищенню ефективності діагностики осередкових уражень печінки шляхом удосконалення відомих і розробки нових діагностичних критеріїв променевих методів, особливо комплексного ультразвукового дослідження.

Розроблені і впроваджені в клінічну практику сонографічні диференційно-діагностичні критерії капілярної і кавернозної гемангіом, гепатоцелюлярного раку (ГЦР) і метастазів у печінку (МП).

З огляду на отримані дані визначені більш виражені сонографічні характеристики непухлинних осередкових уражень, доброякісних та злоякісних пухлин печінки.

Визначено диференційно-діагностичні критерії зовнішньо схожих форм кавернозної гемангіоми і гепатоцелюлярного раку, капілярної гемангіоми і гіперехогенних метастазів у печінку. Визначено 11 сонографічних типів метастазів у печінку.

При порівнянні можливостей КТ і УЗД виявлено, що чутливість КТ в діагностиці гепатоцелюлярного раку (ГЦР), порівняно з УЗД у сіро-шкальному режимі, вище на 4,3 %, специфічність – на 16,7 %, точність – на 6,8 %. Чутливість УЗД в режимі допплера в діагностиці ГЦР на 4,2 % вище, ніж КТ, специфічність – на 8,3 %, точність – на 5,1 %.

У дисертації представлені теоретичні узагальнення і розв’язання наукової задачі підвищення ефективності діагностики різних форм осередкових уражень печінки шляхом розробки і впровадження комплексу сонографічних критеріїв.

1. Сонографічно більшість непухлинних осередкових утворів печінки частіше характеризуються зниженням ехогенності, явним або слабким дорсальним псевдопосиленням, наявністю капсули або псевдокапсули, відсутністю візуалізації кровотоку при кольоровому й енергетичному допплері.

Таблиця 2

Діагностично значущі сонографічні критерії очагових уражень печінки

Для доброякісних пухлин печінки найбільш характерні наявність ізо- або дещо підвищеної ехогенності, частіше рівний, чіткий контур, слабке дорсальне псевдопосилення, реєстрація мінімальної, рідше помірної васкуляризації при енергетичному допплері.

2. Гепатоцелюлярний рак має неоднорідну (100 %), вузлувато-часточкову (56,4 %) структуру, нерівний (71,8 %) і нечіткий (79,5 %) контур, гіпоехогенну облямівку (71,8 %) і фіброзні тяжі (63,1 %), слабке дорсальне затухання ультразвуку (59 %), помірну (61,5 %) або посилену (12,8 %) васкуляризацію при КДК і ЕДК.

Поєднання сонографічних симптомів – помірна неоднорідність, гіпоехогенна облямівка (halo), дорсальне затухання ультразвуку, посилена васкуляризація – забезпечують чутливість, специфічність та НПЦ до 100 %, точність і ППЦ – до 94,7 %. Застосування кольорового та енергетичного допплера підвищує чутливість УЗД на 8,5 %, специфічність на 25 %, точність на 11,9 %, ППЦ на 6,6 %, а НПЦ на 29,5 %.

3. Гіпоехогенні метастази частіше виявляють при лімфомі і раці підшлункової залози (р < 0,01 і р < 0,05), а гіперехогенні – при раці товстої кишки (р < 0,01). Первинним джерелом ізоехогенних метастазів найчастіше є нирковоклітинний рак (р < 0,05). Рак легень – найтиповіше первинне джерело метастазів за типом бичачого ока (р < 0,01). Рак грудної залози характеризується метастазами високої неоднорідності (р < 0,01), а дифузно-інфільтративні – вірогідно (р < 0,05) частіше зустрічаються при аденокарциномі шлунка. Метастази з розпадом у центрі частіше походять від лейоміосаркоми і раку шийки матки (р < 0,01). Гіпо-, ізоехогенні метастази з гіперехогенною облямівкою спостерігаються при раці яєчників.

4. Первинне УЗД при диференціації капілярної гемангіоми та гіперехогенних метастазів розмірами менше 30 мм має: чутливість 86,8 і 80,0 %; специфічність – 60,0 і 33,3 %; точність – 83,7 і 72,2 %; ППЦ – 94,3 і 85,7 %; НПЦ – 60,0 і 33,3 % відповідно. При повторному УЗД чутливість – 95,1 і 86,8 %; специфічність – 50,0 і 60,0 %; точність – 93,0 і 83,7 %; ППЦ – 97,5 і 94,3 %; НПЦ – 33,3 і 60,0 % відповідно. При повторному УЗД через 3 місяці чутливість для капілярної гемангіоми – 97,6 %, метастазів – 100 %, а специфічність для обох – 100 %. Первинне УЗД для диференціації кавернозної гемангіоми і вузлової форми ГЦР розмірами понад 40 мм має: чутливість 92,9 і 88,9 %; однакову специфічність – 50,0 %; точність – 87,5 і 85,0 %; ППЦ – 80,0 і 91,1 %; НПЦ 50,0 і 33,3 % відповідно. Повторне УЗД через 3 місяці має чутливість і специфічність в діагностиці ГЦР до 100,0 %, точність до 94,7 %.

5. Чутливість КТ у діагностиці ГЦР порівняно з УЗД у сірошкальному режимі вище на 4,3 %, специфічність – на 16,7 %, точність – на 6,8 %, ППЦ – на 4,4 %, а НПЦ – на 15,4 %. Чутливість УЗД в режимі допплера в діагностиці ГЦР на 4,2 % вище, ніж КТ, специфічність – на 8,3 %, точність – на 5,1 %, ППЦ – на 2,2 %, а НПЦ – на 14,1 %.

6. Складено таблицю сонографічних критеріїв діагностики осередкових уражень печінки.

Публікації автора:

1. Абдуллаєв, Р.Я. Ультразвукова діагностика осередкових уражень печінки [Текст] / Р.Я. Абдуллаев, Н.И. Пилипенко, Ф.Н. Горлеку – Харків: Нове слово, 2008. – 72 с. (учбовий посібник) (Дисертант підібрав та проаналізував літературні джерела, приймав участь у написанні розділів УЗД метастазів і раку печінки)

2. Diagnostic Radiology [Теxt] / N. Pilipenko, Y. Vikman, F. Gorleku [et al.] – Kharkov, 2008 – 260 р. (підручник).

3. Горлеку, Ф.Н. Променева діагностика осередкових уражень печінки [Текст] / Ф.Н.Горлеку // Междунар. мед. журн. – 2006. – № 1. –С. 117–120.

4. Горлеку, Ф.Н. Ультразвукова діагностика доброякісних та неопластичних уражень печінки [Текст] / Ф.Н. Горлеку // Междунар. мед. журн. – 2008. – № 4. – С. 98–101.

5. Абдуллаєв, Р.Я. Ультразвукова семіотика раку печінки [Текст] / Р.Я. Абдуллаєв, Ф.Н.Горлеку // Укр. радіол. журн. – 2008. – № 4. – С. 386–391. (Дисертант здійснював підбор літературних джерел, брав участь в обстеженні пацієнтів, самостійно обґрунтував отримані результати).

6. Можливості дуплексної ехографії у діагностиці раку ендометрія [Текст] / Р.Я. Абдуллаєв, В.В. Грабар, Ф.Н. Горлеку [та ін.] // Междунар. мед. журн. – 2008. – № 2. – С. 121–124. (Дисертант приймав участь в проведенні патентного пошуку, підборі літературних джерел, розробленні методики зі співавторами).

7. Абдуллаєв, Р.Я. Ультразвукова діагностика метастазів печінки. [Текст] / Р.Я. Абдуллаєв, Ф.Н. Горлеку // Укр. радіол. журн. – 2008. – № 3. – С. 269–271. (Дисертант брав участь в обстеження пацієнтів та виявленні 11 ехографічних типів метастазів печінки, самостійно здійснив аналіз отриманих результатів).