Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Мацагор Олександр Анатолійович. Програмові засади та діяльність українських політичних партій у сфері військового будівництва (березень 1917-1920 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Національна академія оборони України ; Військовий гуманітарний ін-т. — К., 2002. — 179арк. — Бібліогр.: арк. 159-179.Анотація до роботи:

Мацагор О.А. Програмові засади і діяльність українських політичних партій у сфері військового будівництва (березень 1917 – 1920 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Національна академія оборони України, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено діяльності українських політичних партій щодо військового будівництва в умовах національно-визвольної боротьби періоду революції 1917–1920 рр. У дисертації розглядається комплекс проблем, пов’язаних із створенням Збройних Сил України. Подається характеристика політичної ситуації, що склалася в державі та війську, аналізуються програмні документи, ставлення українських політичних партій та їх практична діяльність по створенню національних Збройних Сил. Розглядається військова політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії та позиція керівників українських політичних партій щодо створення регулярних національних Збройних Сил в умовах боротьби за Українську державність.

Публікації автора:

Зміст дисертаційного дослідження висвітлений у наступних наукових працях:

  1. Військові питання в програмах і діяльності українських політичних партій в добу Центральної Ради // Збірник наукових праць ВГІ НАОУ. - К., 1999. - №5 (12). - С. 64-70.

  2. Українські партії самостійницького напрямку і створення національної армії // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 1999. - Вип.9. - С. 87-91.

  3. Військове будівництво гетьманської держави та ставлення до нього українських політичних партій // Збірник наукових праць ВГІ НАОУ. - К., 2000. - №2 (15). - С. 34-40.

Українські політичні партії та військове будівництво за доби Директорії// Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, випуск 50. - К.: «Київський Університет», 2000. - С. 71-74.

Українські політичні партії та військове будівництво в Україні 1917–1920 рр. (Історіографія проблеми) // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип.10. - С. 183-197.

Українська політична та військова еліта періоду державотворення 1917–1920 років // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Українська еліта та її роль в державотворенні” (18–19 травня 2000 р.). - К., 2000. - С. 36-40