Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Місюра Ярема Богданович. Прогнозування газоносності міоценових відкладів Закарпатського прогину.- Дисертація канд. геол. наук: 04.00.17, Нац. акад. наук України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Львів. від-ня Укр. держ. геологорозв. ін-ту. - Л., 2012.- 200 с.