Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Павлішак Оксана Романівна. Професійна підготовка соціального педагога в Австрії : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Павлішак О.Р. Професійна підготовка соціального педагога в Австрії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, 2008.

Дисертацію присвячено аналізу професійної підготовки соціальних педагогів в Австрії. Розглянуто питання виникнення, організації та функціонування системи професійної підготовки соціального педагога. Досліджено історичні аспекти становлення соціально-педагогічної теорії та фахової компетентності соціальних педагогів, типи навчальних закладів, які займаються підготовкою згаданих фахівців. Різноаспектно проаналізовано завдання і зміст професійної підготовки соціальних педагогів, зокрема метод проектів, реалізацію біографічних розвідок, супервізії та тренерства, метод театральної педагогіки у навчальному процесі. Обґрунтовано роль практики у формуванні професійної компетенції фахівців соціально-педагогічної сфери. Здійснено порівняльний аналіз систем підготовки соціальних педагогів в Україні та Австрії.

Публікації автора:

  1. Павлішак О.Р. Інтерактивні форми та методи в підготовці соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-метод. конф. [«Безперервна освіта: реалії та перспективи»] / Інститут вищої освіти АПН України. Вища освіта України. Івано-Франківськ, 2004. – С.249 – 251.

  2. Павлішак О.Р. Історичний розвиток соціально-педагогічної освіти в Австрії. Людинознавчі студії / О.Р. Павлішак // Збірник наукових праць ДДПУ. Педагогіка. – Вимір: Дрогобич, 2004. – С. 50 – 60.

  3. Павлішак О.Р. Нові форми підготовки соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ. Педагогіка. – Вимір: Дрогобич, 2005. – С.115 – 127.

  4. Павлішак О.Р. Особливості організації навчання соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак // Збірник наукових праць НПУ ім. Драгоманова: Соціалізація особистості. Педагогічні науки. – Том ХХVІІ. – Київ, 2006. – С.70 – 81.

  5. Павлішак О.Р. Супервізія та метод біографічних розвідок у підготовці соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2006. – №5. – С. 176 – 179.

  6. Павлішак О.Р. Використання інноваційних методик навчання у підготовці соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак // Зб. наук. пр. Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Київ – Вінниця, 2007. – С. 375 – 380.

  7. Павлішак О.Р. Організація управлінської діяльності в системі роботи установ цілоденної позашкільної опіки в Австрії / О.Р. Павлішак : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»]. – Суми, 2007. – С. 82 – 83.

  8. Pavlishak O. Richtungen der sozialpdagogischen Arbeit // Kontakte. – 2004. – № 1. – S. 24 – 28.

  9. Pavlishak O. Die Ausbildung der Sozialpdagogen an den Hochschulanstalten in der Ukraine // Kontakte. – 2007. – № 4. – S. 70 – 78.