Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Базуріна Валентина Михайлівна. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2006. — 235арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 191-216.Анотація до роботи:


Базуріна В.М. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії
. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. – Київ, 2005.

У дисертації досліджуються шляхи підготовки вчителів сучасних іноземних мов у Великій Британії. Розглядається система, основними компонентами в якій визначені: процес навчання студентів, майбутніх учителів іноземних мов, у коледжах і університетах; курси підвищення кваліфікації як форма фахового удосконалення; самостійна діяльність учителів з метою удосконалення їхнього професіоналізму. Розглядаються зміст, форми і способи підготовки, навчальні плани і програми коледжів, університетів та інститутів вищої освіти, що готують учителів іноземних мов. Досліджуються форми фахового удосконалення вчителів іноземних мов як компонента системи формування високопрофесійного педагога. Акцентується увага на тих позитивних ідеях, які можуть бути використані у підготовці вчителів іноземних мов в Україні.

Публікації автора:

  1. Базуріна В.М. Іноземні мови у школах Великої Британії у контексті реформування змісту освіти // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 2-3. – С. 111 – 116.

  2. Базуріна В.М. Шкільна практика як складова частина педагогічної освіти у підготовці учителів іноземних мов у Великій Британії // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. – Т. ХІІІ: Педагогічні науки. – К.: Логос, 2001. – С. 124 – 131.

  3. Базуріна В.М. Форми підвищення кваліфікації вчителів у Великій Британії як засіб їхнього професійного удосконалення// Пост Методика. – 2001. – (36). – С. 44 – 46.

  4. Базуріна В.М., Бондаренко Л.В. Використання позитивного досвіду Великої Британії у підготовці учителів іноземної мови в Україні // Актуальні проблеми трансформації соціогуманітарної освіти: Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 105-107.

  5. Базуріна В.М. Ефективне використання методу мікровикладання у процесі підготовки вчителів іноземної мови у Великій Британії // Актуальні проблеми трансформації соціогуманітарної освіти: Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 108-109.

  1. Базуріна В.М. Практика навчання іноземних мов у закладах середньої освіти Великої Британії // Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2000. – С. 223-230.