Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Кандюк Олексій Богданович. Проблеми євроатлантичних відносин у парадигмальному полі американського неоконсерватизму : дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 202арк. — Бібліогр.: арк. 168-200.Анотація до роботи:

Кандюк О.Б. Проблеми євроатлантичних відносин у парадигмальному полі американського неоконсерватизму. – Рукопис (202 с.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2006.

У дисертації здійснено комплексне дослідження проблем євроатлантичних відносин у контексті зовнішньополітичної парадигми американського неоконсерватизму. Простежено політичну еволюцію американського неоконсерватизму та проаналізовано його ідейні витоки. Досліджено концепції провідних неоконсервативних аналітичних центрів США та їх підходи до євроатлантичних відносин.

Доведено взаємозв’язок між системними змінами в американському геостратегічному баченні періоду адміністрації Дж. В. Буша та наростання кризових явищ у відносинах між Європою і США. З’ясовано, що події 11 вересня 2001 р. є центральними для розуміння мотивів подібних принципових змін, однак, вони не є їх ґенезою. Відзначено, що проблеми в євроатлантичних відносинах були народжені специфічним геополітичним середовищем, що сформувалося після розпаду біполярної системи і зробило можливою та навіть логічною трансформацію зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів у контексті гегемоністського неоконсервативного світобачення.

Проведений аналіз дозволив виявити основні проблеми, специфіку та окреслити орієнтири євроатлантичного партнерства на початку ХХІ ст.

Публікації автора:

  1. Кандюк О.Б. Роль Європи та перспективи євроатлантичних відносин в аналітичних розробках Фонду “Спадщина” // Політологічні та соціологічні студії: Збірник наукових праць. – Т. IV. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 16 – 28;

  2. Кандюк О.Б. Проблеми трансатлантичного співробітництва: погляд американських неоконсерваторів // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 32. – К.: Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, 2006. – С. 566 – 572;

  3. Кандюк О.Б. Ідейні витоки та політична еволюція американського неоконсерватизму // Буковинський журнал. – 2006. – № 3. – С. 135 – 148;

  4. Кандюк О.Б. Консервативні аналітичні центри США про зовнішньополітичну стратегію щодо України // Буковинський журнал. – 2005. – № 4. – С. 101 – 108;

  5. Кандюк О.Б. Проблеми відносин Європи і США в концепціях Збігнева Бжезинського та Генрі Кіссінджера // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 272. – Чернівці: Рута. 2005. – С. 188 – 194;

  6. Кандюк О.Б. Розширення НАТО в 1999 – 2004 рр.: аналіз американських підходів // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 7. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2006. – С. 245 – 248;

  7. Кандюк О.Б. Придністров’я як сфера американського національного інтересу // Україна – Румунія – Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів: Збірник наукових праць / Буковинський політологічний центр; Під загальною редакцією А.М. Круглашова. – Чернівці: Букрек, 2006. – С. 336 – 352;

  8. Кандюк О.Б. Наслідки “помаранчевої революції” в контексті подальших перспектив розвитку України (оцінка американських експертів) // Вибори – 2006 в контексті розвитку суспільно-політичних процесів в Україні. Матеріали регіональної науково-практичної конференції (теоретична частина), м. Тернопіль, 11 листопада 2005 року. – Тернопіль, 2005. – С. 35 – 37;

  9. Кандюк О.Б. Неоконсервативне бачення європейського вектору американської зовнішньої політики // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: Статті і матеріали. – Випуск 2 / Під редакцією М.С. Бур’яна та І.В. Грицьких. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 80 – 82.