Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Лукашенко Ольга Миколаївна. Проблема збереження здоров'я молодших учнів у вальдорфській педагогіці : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Лукашенко О.М. Проблема збереження здоров’я молодших учнів у вальдорфській педагогіці. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2009.

У дисертації представлено цілісний аналіз розвитку проблеми збереження здоров’я молодших учнів вальдорфської школи як педагогічної системи, що включає психолого-педагогічні засади (концепцію салютогенезу), форми, методи, умови їх реалізації. Обґрунтовано етапи (1919–1937 рр.; 1938–1944 рр.; 1945 р. – кінець 60-х рр.; початок 70-х – кінець 80-х рр.; з 90-х рр. ХХ ст. до цього часу) та виявлено тенденції розвитку питань здоров’язбереження молодших школярів у вальдорфській педагогіці. Систематизовано практичний досвід організації здоров’язберігаючого педагогічного процесу початкової ланки вальдорфської школи. Уточнено вимоги до вальдорфського здоров’язберігаючого процесу, педагогічні умови його успішного забезпечення; показники, що характеризують ефективність реалізації збереження здоров’я школярів. Схарактеризовано напрями впровадження в сучасну початкову школу вальдорфських здоровотвірних ідей.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Лукашенко О.М. Здоровотворні педагогічні ідеї Рудольфа Штайнера / О.М.Лукашенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2007. – № 9. – С.92-94.

2. Лукашенко О.М. Навчання як «терапія»: досвід вальдорфської школи / О.М.Лукашенко // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2007. – Вип.32. – С.191-196.

3. Лукашенко О.М. Організаційно-педагогічні умови збереження здоров’я молодших учнів у вальдорфській школі / О.М.Лукашенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2007. – № 12. – С.96-98.

4. Лукашенко О.М. Р.Штайнер про вплив інтелектуалізації навчання на здоров’я молодших школярів / О.М.Лукашенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2008. – № 5. – С.84-86.

5. Лукашенко О.М. Проблема збереження здоров’я дітей: досвід «Шкіл сприяння здоров’я» / О.М.Лукашенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Київ-Запоріжжя: Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, ЗОІППО, 2008. – Вип.50. – С.209-214.

6. Лукашенко О.М. Психолого-педагогічні основи розробки питань збереження здоров’я молодших школярів у вальдорфській педагогіці // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. – Слов’янськ: Слов’янський державний педагогічний університет, 2009. – Вип. ХLІІІ. – С.82-91.

ІІ. Науково-методичні матеріали:

7. Лукашенко О.М. Теорія та практика здоров’язбереження молодших школярів у вальдорфській педагогіці: науково-методичні матеріали [для студентів вищих педагогічних навчальних закладів] / О.М.Лукашенко. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2008. – 22 с.

ІІІ. Матеріали конференцій:

8. Лукашенко О.М. Концепція салютогенезу як фундамент навчально-виховного процесу вальдорфської школи: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку»], (Харків, 5-7 квітня, 2006) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.М.Каразіна. – Харків, 2006. – Т.2. – Ч.1. – С.117-120.

9. Лукашенко О.М. Питання здоров’язбереження учнів у вальдорфській школі: матеріали ІV наук.-практ. конф. молодих учених [«Методологія сучасних наукових досліджень»], (Харків, 15-20 травня 2007 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2007. – С.48.

10. Лукашенко О.М. Духовно-науковий підхід до збереження здоров’я дитини: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність»], (Харків, 20-21 травня, 2008) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2008. – Ч.1. – С.107-111.

11. Лукашенко О.М. Педагогічний досвід збереження здоров’я учнів (на прикладі «Шкіл сприяння здоров’я»): матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку»], (Харків, 3-5 квітня, 2008) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.М.Каразіна. – Харків, 2008. – Т.1. – С.171-176.

Анотації