Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Кравцова Тетяна Олександрівна. Проблема вивчення дитини у реформаторській педагогіці кінця ХІХ - початку ХХ століття : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Кравцова Т.О. Проблема вивчення дитини у реформаторській педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. –Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, – Харків, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню проблеми вивчення дитини у реформаторській педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття. Визначено теоретичні засади, витоки, концептуальні особливості та загальні підходи до вивчення дитини педагогами різних напрямків реформаторської педагогіки відповідно до існуючих наукових класифікацій та хронологічних меж дослідження.

Проаналізовано особливості вивчення дитини у творчості провідних представників таких напрямків світової реформаторської педагогіки, як педагогіка дії, експериментальна педагогіка, педологія, а також у спадщині М. Монтессорі, Р. Штайнера, Д. Дьюї. Визначено підходи до вивчення дитини у педагогічних поглядах вітчизняних педагогів-реформаторів С. Ананьїна, В. Бехтерєва, П. Блонського, О. Залужного, П. Каптерєва, П. Лесгафта, В. Протопопова, О. Попова, І. Сікорський, І. Соколянського, Я. Чепіги.