Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Варнашова Олена Федорівна. Православний військовий храм: соціально - філософський аналіз становлення і функціонування : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Варнашова О.Ф. Православний військовий храм: соціально – філософський аналіз становлення і функціонування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за фахом 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії. – Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. Сімферополь, 2007.

У дисертації пропонується соціально-філософський аналіз генези і функціонування типового представника специфічних соціальних об'єктів – християнських соціально-військових підсистем. Тема є частиною загальної проблеми взаємодії релігійної і військової сфер соціальної діяльності, яка є актуальною на нинішньому етапі розвитку Збройних Сил України. Результати дослідження показують, що соціально-філософська генеза Православного військового храму мала об'єктивний характер, при пріоритеті візантійського впливу. Головним діяльним філософсько-релігійним центром всієї системи Православного військового храму був власне військовий храм, типологія, символізм і еволюція якого детально аналізується автором. Православний військовий храм є синтетичним утворенням, що включає такі характеристики як: сакральний топос, смисловий першообраз православної військової субкультури і соціальний інститут.

Аналіз і оцінка результатів практичної діяльності Православного військового храму показують його ефективність у справі забезпечення духовного потенціалу збройних сил і держави загалом.