Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Кондратюк Юлія Сергіївна. Православні інституції та духовенство як суб'єкти формування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії наприкінці ХVІІІ - початку ХХ століть : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Кондратюк Ю. С. Православні інституції та духовенство як суб’єкти формування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії наприкінці ХVІІІ – початку ХХ століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Національний університет “Острозька академія”. – Остріг, 2008.

Дисертацію присвячено вивченню діяльності православних інституцій та духовенства щодо формування документації постійного ведення церковних парафій Волинської єпархії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століть.

На основі архівних матеріалів, опублікованих джерел, законодавчих актів та наукової літератури здійснено комплексний аналіз процесу формування та функціонування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії. В роботі визначено ступінь наукової розробки вивчення церковнопарафіяльного діловодства, висвітлюється проблема зберігання та репрезентативності церковних джерел, простежено законодавчі функції Синоду щодо регламентації їх ведення, розкрито діяльність єпархіальних органів управління у сфері діловодства парафій. Досліджено питання ведення духовенством документів, порядок здачі та формування звітності на їх основі.