Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Потапова Наталія Іванівна. Поєднання індивідуальних і групових форм навчальної діяльності в інтелектуальному розвитку молодших школярів : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2006.Анотація до роботи:

Потапова Н.І. Поєднання індивідуальних і групових форм навчальної діяльності в інтелектуальному розвитку молодших школярів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2006.

У дисертації розглядається актуальна проблема – оптимізація інтелектуального розвитку молодших школярів засобами індивідуальних та групових форм навчання на основі їх поєднання та адаптації до змісту конкретних навчальних предметів на принципах розвивального навчання. Розроблена програма діагностики рівнів розумового розвитку, визначено основні показники типологічних груп, що стали вихідними у проведенні формувалього етапу експерименту. Спрогнозована й перевірена модель оптимізації інтелектуального розвитку учнів початкових класів довела відповідність та доцільність запропонованої методики. На основі аналізу наукового доробку українських учених зроблено висновок про становлення школи вітчизняної дидактики, яка ґрунтується на тісному поєднанні здобутків національної науки та кращих зразків світової культури.

Публікації автора:

1. Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Потапова Н.І. Навчальна діяльність як фактор інтелектуального розвитку учнів молодшого шкільного віку // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Науковий світ, 2002. – №3. – С. 70–76.

  2. Потапова Н.І. Групові форми навчальної роботи як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. –Умань, 2001. – С. 162–168.

  3. Потапова Н.І. Розумовий розвиток особистості в контексті зарубіжного досвіду // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.– К.: Науковий світ, 2002. – С. 213–218.

  4. Потапова Н.І. Основні підходи щодо забезпечення ефективності організації групової форми навчальної діяльності молодших школярів // Зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – № 3. – С. 51–60.

  5. Потапова Н.І. Особливості розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку та їх врахування в організації навчальної діяльності // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К: Науковий світ, 2002. – С. 305–309.

  6. Потапова Н.І. Розумовий розвиток особистості в контексті зарубіжного досвіду // Зб. наук. пр. Академії педагогічних наук України. – Київ, 2002. – Кн. 2. – С. 302–306.

  7. Потапова Н.І. Форми навчальної діяльності учнів (історико-педагогічний аспект) // Педагогіка і психологія. – 2002. – №1–2. – С.220–228.

  8. Потапова Н.І. Технологія поєднання групових та індивідуальних форм організації навчальної діяльності в оптимізації розвитку молодших школярів // Вісник наукової лабораторії “В.О.Сухомлинський і школа XXI століття”. – Випуск 3.– Умань, 2001. – С. 49–54.

ІІ. Публікації в інших виданнях:

  1. Потапова Н.І. Поєднання індивідуальних і групових форм навчальної діяльності в інтелектуальному розвитку молодших школярів // Монографія за заг. ред. В.Г.Кузя. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 126-149.