Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Нервові хвороби


Богданова Ірина В'ячеславівна. Порушення систем гомеостазу на різних стадіях перебігу хвороби Паркінсона (клініко-патогенетична оцінка та корекція).- Дисертація д-ра мед. наук: 14.01.15, Нац. акад. [мед.] наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". - Х., 2013.- 380 с. : рис., табл.