Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Кисарець Ірина Анатоліївна. Політико-культурна парадигма державної інформаційної політики : Дис... канд. наук: 23.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Кисарець І.А. Політико-культурна парадигма державної інформаційної політики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2008.

Дисертаційну роботу присвячено політологічному аналізу концептуальних засад державної інформаційної політики як складової політичної культури України в умовах політичних і суспільних змін транзитивної держави.

Робота ґрунтується на теоретичних і методологічних дослідженнях наукової проблеми, узагальненні поглядів і підходів зарубіжних та вітчизняних представників політологічної думки, фактологічній базі, яку склали дані різних експертних досліджень.

У роботі систематизовано та структуровано теоретичні підходи до понять «політична культура», «інформаційна демократія», «політико-культурна парадигма державної інформаційної політики», розглянуто змістовні особливості політико-культурної парадигми європейської інформаційної політики та сутнісні характеристики інформаційної політики України в умовах державотворчих зрушень, визначено державну інформаційну політику складовою політичної культури та оптимальним засобом формування світоглядних позицій транзитивної держави, інструментом збереження і вдосконалення ціннісно-моральних імперативів українського суспільства, чинником реалізації державних стратегій європейської та євроатлантичної інтеграції.

Публікації автора:

Монографії

1. Європейські комунікації: Монографія / [Макаренко Є.А., Рижков М.М., Кисарець І.А. та ін. ]. - К.: Центр вільної преси, 2007. – 536с. (особистий внесок автора – 0,75 авт.арк.)

Статті у наукових фахових виданнях, збірниках наукових праць:

2. Кисарець І.А. Вплив українських мас-медіа на політичну культуру суспільства //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 59. Ч.ІІ. – К., 2006. – С. 149-152.

3. Кисарець І.А. Інформаційна політика України в ХХІ столітті //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 61. Ч.ІІ. – К., 2006 – С. 72-75.

4. Кисарець І.А. Європейський ринок електронної комерції та телекомунікацій: можливості економічного співробітництва між Україною та ЄС //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 63. Ч.ІІ. – К.. 2006. – С. 264-276.

5. Кисарець І.А. Безпека інформаційного простору України в контексті протидії маніпулятивним технологіям у ЗМІ //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 64. Ч.І. – К., 2006. – С. 189-192.

6. Кисарець І.А. Європейський медіа-бізнес на регіональному інформаційному ринку //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 64. Ч.ІІ. – К., 2006. – С. 204-208.

7. Кисарець І.А. Е-демократія в сучасній концепції європейської інформаційної політики //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 65. Ч.І. – К., 2006. – С. 178-183.

8. Кисарець І.А. Потенційні методи проведення інформаційних кампаній в Україні щодо НАТО та роль третіх країн світу у формуванні позитивного образу альянсу //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 71. Ч.І. – К., 2007. – С. 154-163.

9. Кисарець І.А. Політико - культурна парадигма державної інформаційної політики //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 78. Ч.ІІ. – К., 2008. – С. 179-186.

10. Кисарець І.А. Технології впливу ЗМІ на консолідацію громадської думки Республіки Польща у процесі євроінтеграції / І.А. Кисарець // Zeszyty Naukowe Doktorasntw. – Toru, 2008. - № 1(2). - S.129-141.