Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Постоловський Сергій Русланович. Політико-інформаційна детермінанта протиборства з сучасним міжнародним тероризмом : Дис... канд. наук: 23.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Постоловський С.Р. Політико-інформаційна детермінанта протиборства з сучасним міжнародним тероризмом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2008.

Дисертаційну роботу присвячено політологічному аналізу концептуальних засад проблеми міжнародного антитероризму в умовах глобалізації. Робота ґрунтується на теоретичних і методологічних дослідженням наукової проблеми, узагальненні поглядів зарубіжних і вітчизняних представників політологічної думки та фактологічній базі, яку склали дані експертного дослідження.

У роботі системно досліджено проблему місця та рольової функції інформаційного чинника в протиборстві з сучасним міжнародним тероризмом на прикладі інформаційних стратегій Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччини та Держави Ізраїль. Показано, що чинник ЗМІ в антитерористичній війні є не лише засобом її підготовки та ведення, а й, водночас, цілком автономною за суттю категорією – інформаційним протиборством. Таке розуміння цього суспільного явища уможливило його цілісне сприйняття, отже, розширило епістемологічні рамки цієї актуальної проблематики.

За допомогою експертного опитування провідних фахівців визначено антитерористичні альтернативи України (порівняно зі США та Росією), перспективи держави у протиборстві з сучасним міжнародним інформаційним тероризмом та розроблено рекомендації для політичних і суспільних інституцій України.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях, збірниках наукових праць:

1. Постоловський С.Р. International terrorism and State territories / С.Р. Постоловський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 59 (частина 2). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006. – С.204-211.

2. Постоловський С.Р. Проблема антитероризму і національна безпека України / С.Р. Постоловський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 64 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006.– С.176-183.

3. Постоловський С.Р. Інформаційні виклики міжнародного тероризму / С.Р. Постоловський // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ, 2007. – №4(54). – С.138-143.

4. Постоловський С.Р. Інформація як маніпулятивна складова політики / С.Р. Постоловський // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К.: «ІНТАС», 2007. – Випуск 24. – С.268-277.

5. Постоловський С.Р. Інформаційні імперативи явища антитероризму / С.Р. Постоловський // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К.: «ІНТАС», 2007. – Випуск 25. – С.206-217.

6. Постоловський С.Р. ЗМІ у терористичних стратегіях / С.Р. Постоловський // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К.: «ІНТАС», 2007. – Випуск 26. – С.261-268.

7. Постоловський С.Р. Політико-інформаційна детермінанта антитероризму / С.Р. Постоловський // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К.: «ІНТАС», 2008. – Випуск 35. – С.310-319.

Навчальні видання, наукові брошури та інші публікації:

8. Постоловский С.Р. Закономерная связь между понятиями территории государственные государств-участников международного терроризма, государств-участников антитеррористической коалиции и государств нейтральных к международному терроризму / Е.И.Черний, М.Г.Сорока, Р.М.Постоловский и др. – Рівне: Волинські обереги, 2004. – 352с. (особистий внесок автора – 1 авторський аркуш).

9. Постоловський С.Р. Конфліктологія і теорія переговорів. Підручник / Є.Б. Тихомирова, С.Р. Постоловський. – Рівне: «Перспектива», 2007. – 389 с. (особистий внесок автора – 3 авторські аркуші).