Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Авакян Тігран Ашотович. Політика євроінтеграції як базовий компонент національної безпеки України. : Дис... канд. наук: 23.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Авакян Т.А. Політика євроінтеграції як базовий компонент національної безпеки України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. – Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009.

Забезпеченням національної безпеки є процес, покликаний забезпечити стійкий розвиток держави і суспільства, захищати їх від виникаючих погроз. У сучасних умовах одним із способів забезпечення безпеки держави і суспільства у сучасному світі стали інтеграційні процеси.

Реалізація Україною політики євроінтеграції є стратегічним напрямом забезпечення її національній безпеці. Проте здійснення євроінтеграції вимагає значних якісних перетворень в політичній, правовій, економічній і соціальних сферах.

Значні трансформації держави в результаті здійснення політики євроінтеграції можуть сприяти зниженню рівня національної безпеки України. Це обумовлює необхідність застосування комплексу соціально-технологічних заходів в найбільш вразливих місцях політичної системи України, покликаних мінімізувати погрози національній безпеці.