Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Добржанська Олена Леонідівна. Політична ідентичність українського суспільства в умовах європейської інтеграції : Дис... канд. наук: 23.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Добржанська О.Л. Політична ідентичність українського суспільства в умовах європейської інтеграції. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 - політична культура та ідеологія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2008.

Дисертаційну роботу присвячено політологічному аналізу концептуальних засад політичної ідентичності як пріоритетного напрямку вдосконалення політичної культури України в умовах реалізації політичного курсу України на європейську інтеграцію. Робота ґрунтується на теоретичних та методологічних дослідженнях наукової проблеми, узагальненні поглядів і підходів зарубіжних та вітчизняних науковців, фактологічній базі, яку склали дані різних соціологічних опитувань та результати експертних оцінок фахівців-політологів. У роботі узагальнено, систематизовано та структуровано концептуальні підходи до поняття "політична ідентичність", розглянуто концептуальні та методологічні підходи до формування політичної ідентичності в багатокультурних спільнотах, визнано політичну ідентичність як похідну від політичної культури суспільства і водночас як чинник її формування, що визначає політичну ідентичність як концепт в сучасних політичних трансформаціях.

У дослідженні доведено, що ідентичність українців характеризується певною амбівалентністю, проте спостерігається очевидна тенденція в напрямку європейської системи цінностей на противагу російській і радянській, що сприяє консолідації української нації та позитивно впливає на перспективи інтеграції Україні до європейського співтовариства.

Публікації автора:

1. Добржанська О.Л. Методи дослідження залежностей в системі міжнародних відносин// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 49. Частина І (У двох частинах). К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ, 2004. - с. 243-249

2. Добржанська О.Л. Формування політико-ідеологічних орієнтацій українського суспільства в сучасних ЗМІ// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 64. Частина І (У двох частинах). К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ, 2006. - с.138-146

3. Добржанська О.Л. Політична культура як чинник політичних орієнтацій в українському суспільстві// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 68. Частина І (У двох частинах). К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ, 2007.- с.78-84

4. Добржанська О.Л. Дослідження ідентифікаційних процесів в політології та суміжних науках// Науковий вісник Дипломатичної академії України. Київ 2007.- Випуск № 14. - с.221-231

5. Добржанська О.Л. Internet як інструмент формування політичних переваг населення// Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки і оборони. Науково-практичний журнал. Випуск 1(1). К.:Національна академія оборони України, 2008. - с. 59-65

6. Добржанська О.Л. Формування партійної ідентичності громадян Російської Федерації// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 73. Частина І (У двох частинах). К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ, 2008. - с.97-103

7. Добржанська О.Л. Українсько-польська культурополітика в умовах євроінтеграції// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 74. Частина І (У двох частинах). К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ, 2008. - с.109-115

8. Добржанська О.Л. Маніпуляція свідомістю людини як деструкція політичної ідентичності суспільства// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 75. Частина II (У двох частинах). К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ, 2008. - с.124-129

9. Добржанська О. Л. Моделі колективних ідентичностей в сучасному світі// П'ята міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку". Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 67. Частина ІІ (У двох частинах). К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ, 2008, - с.14-15

10. Добржанська О. Л. Гендерний дискурс політичної ідентичності// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 76. Частина І (У двох частинах). К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ, 2008. - с. 233-235