Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Мілютіна Ольга Костянтинівна. Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Мілютіна О.К. Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. – Житомир, 2008.

У дисертації в порівняльно-педагогічному аспекті досліджено проблеми полікультурної освіти шкільної молоді у Великій Британії. Шляхи становлення і соціально-педагогічні особливості розвитку цього напряму педагогічної діяльності у Сполученому Королівстві проаналізовано в контексті світових та європейських тенденцій.

Педагогічно керований процес полікультурної освіти школярів у середніх загальноосвітніх закладах Великої Британії досліджено у єдності його цілей, принципів, змісту, форм і методів реалізації. Здійснено порівняльний аналіз педагогічних підходів до полікультурної освіти молоді в Україні та Великій Британії. Подані рекомендації щодо використання позитивного досвіду британських педагогів у напрямі вдосконалення полі культурної освіти учнівської молоді в українських школах.

Публікації автора:

1. Мілютіна О. К. Зміст та покликання полікультурної освіти молоді / О. К. Мілютіна // Теоретико-методичні проблеми виховання молоді : зб. наук. праць. – Київ–Житомир : Волинь, 2003. – Кн. 1. – С. 144–148.

2. Мілютіна О. К. Полікультурна освіта як засіб соціалізації школярів країн Західної Європи в умовах глобалізаційних процесів / О. К. Мілютіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – № 1. – С. 153–156.

3. Мілютіна О. К. Філософські витоки полікультурної освіти молоді у європейських країнах / О. К. Мілютіна // Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2005. – Вип. 30. – С. 42–46.

4. Мілютіна О. К. Підготовка вчителя до роботи у полікультурному освітньому просторі Великої Британії / О. К. Мілютіна // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Глухів : ГДПУ, 2005. – Вип. 6. – С. 174–178.

5. Мілютіна О. К. Концептуальні і практичні підходи до полікультурної освіти школярів у Великій Британії / О. К. Мілютіна // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2006. – Вип. 5. – С. 177–186.

6. Мілютіна О. К. Особливості роботи британських вчителів з полікультурним контингентом учнів середніх загальноосвітніх закладів / О. К. Мілютіна // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Глухів : ГДПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 160–163.

7. Мілютіна О. К. Релігієзнавчі навчальні курси як засіб полікультурної освіти школярів у Великій Британії / О. К. Мілютіна // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наук. конф. Інституту педагогіки АПН України. – К. : Педагогічна думка, 2006. – С. 41–43.

8. Мілютіна О. К. Полікультурна освіта молоді в Україні: державна політика і педагогічна стратегія / О. К. Мілютіна // Рідна школа. – 2007. – № 7–8. – С. 8–12.

9. Мілютіна О. К. Полікультурна освіта школярів у Великій Британії: національний курікулум / О. К. Мілютіна // Анотовані результати НДР Інституту педагогіки АПН України за 2006 рік. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 40–41.

10. Мілютіна О. К. Від іншомовної компетентності до полікультурної обізнаності (британський досвід навчання учнів іноземних мов) / О. К. Мілютіна // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2008. – Вип. 7. – С. 76–84.

11. Мілютіна О. К. Полікультурна освіта школярів у Великій Британії : [монографія] / Ольга Костянтинівна Мілютіна. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 192 с.