Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


Нагорний Віктор Анатолійович. Побудова агентних моделей на основі керуючого простору: дисертація канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.Анотація до роботи:

Нагорний В.А. Побудова агентних моделей на основі керуючого простору. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03– математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

Дисертацію присвячено побудові моделі операційного середовища, яке може бути використане як основа створення агентних моделей будь-якого типу.

Проведено аналіз основних напрямків досліджень агентних моделей обчислювальних систем, за результатами якого виділено цілісну концепцію агентної моделі: визначено її головні властивості та умови для створення. Умови поетапно реалізовано у розробленій моделі операційного середовища, яка є синтезом моделі базової віртуальної машини, енергетичної моделі, розширеної об’єктної моделі та концепції керуючого простору. Модель базової віртуальної машини уніфікує архітектуру обчислювальної системи, на якій реалізується агентна модель. Енергетична модель дозволяє будувати ефективні алгоритми відображення моделі базової віртуальної машини у архітектуру довільної ЕОМ. Розширена об’єктна модель є доповненням традиційної об’єктної моделі новими елементами, які дозволяють на її рівні явно розглядати окремі процеси обчислень. Що разом з концепцією керуючого простору дозволяє реалізувати головні вимоги по створенню агентної моделі. В додатку представлено програмний модуль операційного середовища для однопроцесорної системи.