Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Візітів Юлія Миколаївна. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Рівненський ін-т слов'янознавства Київського славістичного ун- ту. — Рівне, 2006. — 219арк. — Бібліогр.: арк. 166-197.Анотація до роботи:

Візітів Ю.М. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22. – військова історія. Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету ”Львівська політехніка“. – Львів, 2006.

На основі аналізу української та зарубіжної історіографії, архівних документів, мемуарів, преси у дисертації досліджено передумови зародження пластового руху на Волині. Розкрито етапи його організаційного та ідеологічного становлення. Обґрунтовано форми і методи військово-патріотичного виховання в пластових осередках. З’ясовано головні напрямки практичного пластування. Проаналізовано особливості культурно-просвітньої діяльності пластунів, їх участь у громадських, освітніх товариствах та політичних партіях. Особлива увага приділена висвітленню ролі пластунів у боротьбі за українську державність, зв’язкам з УВО, ОУН. Охарактеризована політика польської влади щодо українського молодіжного руху.