Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


Шнерх Олександра Сергiєвна. Пiдвищення ефективностi гелiосистем теплопостачання дискретною орiєнтацiєю сонячних колекторiв : Дис...канд.техн.наук: 11.00.11 / Державний НДI санiтарної технiки та обладнання будiвель i споруд. — К., 1994. — 166л. — Бібліогр.: л.141-153.