Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


16. Зеленіна Надія Вікторівна. Підтекст музичного твору: формування і функціонування: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2004.Анотація до роботи:

Зеленіна Н.В. Підтекст музичного твору: формування та функціонування. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 — Музичне мистецтво. Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського, Міністерство культури і мистецтв України, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено науковій розробці поняття підтексту музичного твору як інтерпретації взаємозв’язку тексту та контексту. У дослідженні розглядається явище тексту з позицій комунікації, розроблено типологію контексту, створено методику аналізу шляхів формування підтексту.

У дисертації проаналізовані тексти різних видів (так звана “чиста” музика, музика зi словесним текстом, музично-сценічний твір) з точки зору їхнього впливу на формування підтексту.

Публікації автора:

1. Товстопят Н.В. О подтексте музыкального произведения // Київське музикознавство. — Київ, 2000. — Вип.3. — С. 169-182.

2. Товстопят Н.В. Произведение, текст, подтекст: Фортепианное трио А.Шнитке // Київське музикознавство.—Київ, 2001. — Вип.7. —С.222-232.

3. Товстопят Н.В. Музыкальное произведение как речевой процесс // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. — Київ, 2002. — Вип.21. — С. 18-26.

4. Товстопят Н.В. Подтекст музыкально-сценического произведения // Теоретичні та практичні питання культурології: українське музикознавство на зламі століть. — Мелітополь, 2002. — Вип. ІХ.—С.93-104.

5. Зеленина Н.В. Взаимодействие вербального и невербального рядов на уровне подтекста // Науковий вісник НМАУ. — К., 2003. — Вип. 28. — С.58-66.