Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


361. Чернишова Євгенія Родіонівна. Підготовка вчителя до формування в учнів основ знань про здоров'я та безпеку життєдіяльності людини: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Чернишова Є.Р. Підготовка вчителя до формування в учнів основ знань про здоров’я та безпеку життєдіяльності людини. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. - Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2004.

У дисертації розглянуто сутність безпеки та здорового способу життя, генезу цих питань на різних етапах суспільного розвитку, доведено їх актуальність у сучасних умовах. Розглянуто зарубіжний досвід розв’язання здоровотворчих проблем, формування у молодого покоління вмінь і навичок запобігти різним видам небезпек, орієнтуватися у складних ситуаціях і способів виходу з них.

Проаналізовано стан формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів основ знань про здоров’я і безпеку життєдіяльності людини, показано важливість і необхідність підготовки до такої діяльності майбутніх учителів. Обґрунтовано систему формування відповідних знань, визначено шляхи її впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів на основі системного підходу. Динаміка рівнів підготовки вчителів до і після формуючого етапу дослідно-експериментальної роботи довела доцільність впровадження запропонованої технології у вищих педагогічних навчальних закладах.

Публікації автора:

1. Пархоменко І.М., Пустовіт Н.А., Репік І.А., Чернишова Є.Р. Основи безпеки життєдіяльності: навчально-методичний посібник для вчителів 5-го класу. - Київ: Алатон, 2001. - 120 с. - 1,0 авт.арк.

2. Чернишова Є.Р. Педагогічний всеобуч батьків з питань безпеки життєдіяльності дітей // Навчально-методичний посібник. - Одеса: Вид-во «Астопринт», 2002. - 25 с. - 1,63 авт.арк.

3. Чернишова Є.Р. Проблеми безпеки життя та здоров’я учнів в історії педагогіки // Освіта на Луганщині. - 2002. - № 1(16). - С.48-74. - 0,4 авт.арк.

4. Чернишова Є.Р. Проблеми безпеки життя учнівської молоді // Шлях освіти. - Київ. - 2003. - № 1. - С.36-38. - 0,4 авт.арк.

5. Чернишова Є.Р. Стан підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів основ знань щодо здоров’я та безпеки життєдіяльності // Рідна школа. - Київ. - 2003. - грудень. - С.8-10. - 0,5 авт.арк.

6. Чернишова Є.Р. Проблеми безпеки життєдіяльності в змісті шкільної освіти: досвід Естонії та України // Рідна школа. - Київ - 2001. - листопад. - С.48-53. - 0,5 авт.арк.

7. Чернишова Є.Р. Методичні рекомендації вчителям, класним керівника щодо удосконалення змісту і форм роботи з батьками в позашкільній роботі з основ безпеки життєдіяльності // Практична психологія та соціальна робота. - Київ. - 2001. - № 3. - С.41-50. - 0,6 авт.арк.

8. Чернишова Є.Р. Методичні рекомендації вчителям, класним керівника щодо удосконалення змісту і форм роботи з батьками в позашкільній роботі з основ безпеки життєдіяльності (продовження) // Практична психологія та соціальна робота. - Київ. - 2001. - № 4. - С.45-50. - 0,6 авт.арк.

9. Чернишова Є.Р. Проблеми безпеки життя та здоров’я учнів у зв’язку з переходом на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання // Наша школа. - Одеса. - 2002. - № 4. - С.145-149. - 0,5 авт.арк.