Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Герасименко Микола Васильович. Підготовка старшинських кадрів в українських національних державних утвореннях (березень 1917 - листопад 1920 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Національна академія оборони України. — К., 2005. — 191арк.+ 277арк. дод. — Дві кн. одиниці. — Бібліогр.: арк. 183-191.Анотація до роботи:

Герасименко М.В. Підготовка старшинських кадрів в українських національних державних утвореннях (березень 1917 – листопад 1920 рр.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Національна академія оборони України, Київ, 2005.

У дисертаційній роботі автором вперше здійснена систематизація існуючої історіографічної та джерельної бази проблеми дослідження. Введено до наукового обігу значний масив раніше невідомих архівних матеріалів і документів.

Визначені соціально-економічні та воєнно-політичні умови становлення системи підготовки старшинських кадрів. У хронологічній послідовності висвітлена діяльність державного та військового керівництва по організації навчання та виховання командного складу армії – від українізації та реформування існуючих на території України військових шкіл колишньої російської армії до створення нової системи військової освіти, виявлені позитивні та негативні чинники, які впливали на якість цієї роботи.

Дисертантом зроблені висновки про те, що у досліджуваний період в Україні була створена нормативно-правова база, розроблений повний комплект навчально-методичних матеріалів для вишколу старшин; розгорнута мережа військових навчальних закладів різного типу та рівня фахової підготовки командного складу для збройних сил, практична діяльність яких здійснювалася у відповідності до конкретно-історичних умов воєнного часу. Висвітлена участь особового складу військово-освітніх закладів та установ у бойових діях по захисту української державності.

Публікації автора:

1. Герасименко М.В. Військова освіта доби Гетьманату (квітень-грудень 1918 року) // Збірник наукових праць гуманітарного факультету Національної академії оборони України. – 2003. – № 6 (37). – С. 28-35.

2. Герасименко М.В. Організація підготовки інженерно-технічних кадрів у військових навчальних закладах України в 1917-1920 роках // Воєнна історія. – 2003. – № 3-4 (9-10). – С. 71-82.

3. Герасименко М.В. Роль Симона Петлюри по створенню системи військової освіти (1917-1921 рр.) / 125-річчя від дня народження Голови Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 20 травня 2004 р.). – К.: Вид-во “Ніка-Центр”, 2004. – С. 54-65.

4. Герасименко М.В. Юнацькі військові школи в Українській Народній Республіці періоду Директорії // Воєнна історія. – 2004. – № 1-3 (13-15). – С. 28-39.

5. Герасименко М.В. Підготовка старшинських кадрів у військових навчальних закладах України в роки боротьби за українську державність (1917-1920 рр.) // Вісник Київського славістичного університету. – 2005. – № 20 – С. 39-52.