Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Ольхович Оксана Володимирівна. Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Ольхович О.В. Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2008.

Дисертація є дослідженням системи підготовки соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади. У дисертації охарактеризовано сутність і зміст понятійного апарату предмета дослідження; розкрито основні фактори, які впливають на процес професійної підготовки соціальних працівників до роботи з біженцями; проаналізовано особливості професійної підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США і Канади; розкрито зміст і технології професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади. Проаналізовано вітчизняний досвід соціальної роботи з біженцями і підготовки відповідних фахівців; окреслено можливості творчого використання зарубіжного досвіду підготовки соціальних працівників до роботи з біженцями у ВНЗ України.