Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Бойко Галина Миколаївна. Підготовка підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство: дисертація канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Бойко Г.М. Підготовка підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ, 2003.

Робота присвячена проблемі підготовки підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство. Виявлені базальні (інтеграційні) показники: психофізичні, фізичні та соціальні; розроблені якісні та кількісні критерії їх сформованості. Разом вони розглядаються як інтегральний показник, який визначає інтеграційний рівень готовності до можливості відносно самостійного проживання в суспільстві. Дослідження їх сформованості дозволили зробити висновок про їх недостатній рівень. З метою формування достатнього інтеграційного рівня у підлітків із синдромом Дауна створено систему психолого-педагогічної підготовки, яка включає: розвиток психічних функцій; розумової та фізичної працездатності; етико-естетичне виховання; соціальне формування особистості, а також передбачає проведення консультативної роботи з сім’єю. Ефективність цієї системи підтверджено результатами порівняльного аналізу констатуючого і формуючого експериментів.

Публікації автора:

  1. Бойко Г.М. Методологічні аспекти використання засобів фізичної культури як засобу інтеграції в суспільство осіб з хворобою Дауна // Концепція розвитку фізичної культури в Україні. – Рівне, 1999. – С. 67-71.

  2. Бойко Г.М. Навчання руховим вмінням та формування навичок як засоби інтеграції в суспільство осіб з хворобою Дауна // Духовність та злагода в українському суспільстві на перехресті тисячоліть.– К., 1999. – С.316-321.

  3. Бойко Г.М. Особливості виникнення та подолання постстресових станів у дітей з хворобою Дауна засобами фізичної культури // Наука і освіта.– Одеса, 2000.– С. 6-8.

  4. Бойко Г.М. Концепція підготовки до психосоціальної інтеграції в суспільство дітей і підлітків з хворобою Дауна // Молода спортивна наука України. – Львів, 2001. – С.118-120.

  5. Бойко Г.М. Підготовка підлітків з хворобою Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство з використанням засобів фізичної культури і спорту // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології.– К., 2002. – Т. 3. – С.21-24.

  6. Бойко Г.М. Модифікація сюжетно-дидактичної гри як засобу підготовки до психосоціальної інтеграції в суспільство дітей і підлітків з хворобою Дауна // Проблеми навчання та виховання дітей дошкільного віку. – Полтава, 2001.– С. 48-51.

  7. Бойко Г.М. Контроль за динамікою працездатності осіб з синдромом Дауна в процесі занять фізичною культурою і спортом: Метод. посібник. – Полтава, 2001. – 48 с.