Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Рядинська Ірина Анатоліїївна. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позаурочної з учнями (друга половина ХХ ст.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Рядинська І.А. «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позаурочної роботи з учнями (друга половина ХХ ст.)». – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2008.

У дисертації вперше здійснено цілісний аналіз теорії та практики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позаурочної роботи з учнями у другій половині ХХ ст., виявлено основні етапи становлення й розвитку цієї підготовки вчительських кадрів з фізичного виховання. На основі аналізу знайдених архівних матеріалів уточнено зміст підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної й позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи з учнями на виділених етапах та конкретизовано його складники. Виявлено й висвітлено нові активні форми і методи загальнопедагогічної та спеціально-методичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Визначено провідні тенденції розвитку підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позаурочних форм роботи.

У дисертації накреслено перспективи використання набутого досвіду підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позаурочної роботи з учнями в сучасних вищих педагогічних закладах України.