Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Павлова Валерія Валеріївна. Підготовка магістрантів і аспірантів гуманітарних спеціальностей до застосування засобів математичної статистики : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2007. — 235арк. — Бібліогр.: арк. 197-215.Анотація до роботи:

Павлова В.В. Підготовка магістрантів й аспірантів гуманітарних спеціальностей до застосування засобів математичної статистики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2007.

У дисертації досліджено проблему підготовки магістрантів й аспірантів гуманітарних спеціальностей до застосування засобів математичної статистики. Здійснено комплексне дослідження теоретичних засад та специфіки використання засобів математичної статистики дослідниками гуманітарних спеціальностей. Конкретизовано сутність і структуру математико-статистичної грамотності магістрантів й аспірантів гуманітарних спеціальностей до застосування засобів математичної статистики, виявлено критерії, показники та ознаки прояву рівнів сформованості означеного феномена. Визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови, експериментально апробовано методичне забезпечення процесу підготовки магістрантів й аспірантів гуманітарних спеціальностей до застосування засобів математичної статистики.

Публікації автора:

  1. Павлова В.В. Щодо використання математичних методів в гуманітарних науках // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. – Одеса. – № 7-8, 2005. – С. 125-131.

  2. Павлова В.В. Щодо формування математичної компетентності дослідників гуманітарних спеціальностей у процесі опанування засобів математичної статистики // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. – Одеса. – 2005. – Спец. випуск. – С. 171-175.

  3. Павлова В.В. Щодо місця та ролі математики в розвитку сучасних гуманітарних наук // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Одеса. – 2006. – № 11-12. – С. 3-9.

  4. Павлова В.В. Стан нормативно-правового та організаційно-педагогічного забезпечення процесу підготовки магістрів і аспірантів гуманітарних спеціальностей до застосування засобів математичної статистики // Наука і освіта. – Одеса. – 2006. – №5-6. – С. 139-142.

  5. Павлова В.В. О роли психологии математического мышления в формировании профессиональной компетентности будущих учителей //Социально-педагогические проблемы развития школы в новых экономических условиях / Мат. науч.-практ. конф., посвященной памяти Д.М. Гришина. – Калуга, 2000. – С. 79-80.

  6. Павлова В.В. Про стан шкільної математичної освіти // К.Д. Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти / Мат. міжн. наук.-практ. конф. – Одеса, 2004. – С. 39-42.

  7. Павлова В.В. Математична культура як чинник формування професіоналізму науковців гуманітарних спеціальностей // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень / Мат. міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців. – Одеса, 2005. – С. 31-32.

  8. Павлова В.В. Щодо проблеми використання магістрантами методів математичної статистики // Актуальні проблеми сучасної науки / Мат. міжвуз. наук.-практ. конф. – Одеса, 2006. – С. 48-50.

  9. Павлова В.В. Основы теории вероятностей и математической статистики. – Одесса: «Абрикос» СПД Бровкин А.В., 2007. – 52 с.