Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Височина Тетяна Михайлівна. Підготовка кваліфікованих робітників в Автономній Республіці Крим (20 - 40 роки XX століття).- Дис. канд. пед. наук: 13.00.01, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2014.- 200 с.