Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика низьких температур


Саган Володимир Володимирович. Перенесення тепла в молекулярних кристалах з фазовими переходами : Дис... канд. наук: 01.04.09 - 2008.Анотація до роботи:

Саган В.В. Перенесення тепла в молекулярних кристалах з фазовими переходами. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур. - Фізико-технічний інститут ім. Б. І. Вєркіна НАН України. Харків, 2008.

В дисертаційній роботі представлено результати дослідження механізмів перенесення тепла у молекулярних кристалах та їхніх розчинах при температурах порядку і вище дебаєвських: в орієнтаційно-впорядкованих та орієнтаційно-невпорядкованих фазах молекулярних кристалів з фазовими переходами (N2, O2, CO), у випадку обертання молекул навколо однієї обраної осі (C2H6, C2F6), а також впливу атомарних домішок на теплопровідність молекулярних кристалів (CO2/Kr та CO2/Xe). Вперше дослідження проводилися в широкій області температур, було показано, що в орієнтаційно-впорядкованих фазах молекулярних кристалів ізохорна теплопровідність змінюється по залежності більш слабкій ніж L1/T, а в орієнтаційно-невпорядкованих фазах вона слабко зростає зі збільшенням температури, що пояснюється ослабленням розсіювання фононів на флуктуаціях ближнього орієнтаційного порядку. Була запропонована теоретична модель, яка дозволила розрахувати в рамках дебаєвської моделі внесок в теплопровідність низькочастотних фононів і «дифузних» мод як в орієнтаційно-впорядкованих так й в орієнтаційно-невпорядкованих фазах. Вперше були проведені дослідження ізохорної теплопровідності g-фази кисню та твердого етану й гексафторетану на зразках різної густини. Показано, що при температурах порядку й вище дебаєвської термічно активоване обертання метильних груп у твердому етані (C2H6) не призводить до будь-яких особливостей у поводженні теплопровідності. На прикладі гексафторетану виявлено, що в певних випадках розгальмовування обертового руху молекул навколо обраної вісі приводить до збільшення теплопровідності при підвищенні температури, як і обертання молекули як цілого. Досліджено вплив сферичних домішок інертних газів (Kr і Xe) на температурну залежність ізохорної теплопровідності твердого CO2.

У дисертаційній роботі вирішено проблему виявлення механізмів перенесення тепла в кристалах з фазовими переходами з орієнтаційно-впорядкованої в орієнтаційно-невпорядковану фазу, та в деяких специфічних випадках обертання молекул навколо вибраної осі, а також детально досліджено незвичний ефект впливу сферичних домішок інертних газів на теплопровідність молекулярних кристалів. Основні результати роботи можуть бути сформульовані наступним чином: