Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка рідини, газу та плазми


Дегтяренко Віктор Іванович. Перехідні газодинамічні процеси при витіканні з ємностей та їх моделювання : дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х., 2005.Анотація до роботи:

Дегтяренко В.І. Перехідні газодинамічні процеси при витіканні з ємностей та їх моделювання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”, Харків, 2005.

Дисертація присвячена питанням моделювання перехідних газодинамічних процесів при витіканні з ємностей. Запропонована методика обґрунтування застосовуваності спрощених математичних моделей для рішення технічних задач шляхом оцінки порядку величини членів рівнянь, що представляють собою баланси маси, імпульсу і енергії для ємності із вхідним і вихідним отворами.

Виходячи з оцінок часу протікання хвильових процесів і порядку величини членів рівнянь розглянуто класи задач з рівнем складності, що збільшується: із використанням математичної моделі із середньооб’ємними параметрами, моделі ідеального газу з розподіленими параметрами для ударно-хвильових процесів, моделі з розподіленими параметрами для двохфазних течій.

Наведено результати досліджень витікання з ємностей загального характеру і для конкретних технічних пристроїв ракетно-космічної техніки.

Публікації автора:

1. Тимошенко В.И., Кнышенко Ю.В., Дегтяренко В.И. Математическая модель газодинамических процессов в системе гидравлически связанных емкостей // Техническая механика. – 1997. – Вып. 5. – С. 3-9.

2. Логачев П.П., Дегтяренко В.И. Газодинамические нагрузки при нестационарном истечении сверхзвуковой струи в цилиндрическую трубу // Техническая механика. – 1998. – Вып. 7. – C. 115–117.

3. Дегтяренко В.И. Численное исследование влияния градиента набора тяги сопла на развитие ударно-волновых процессов // Техническая механика. – 1998. – Вып. 8. – C. 61-65.

4. Дегтяренко В.И. Определение параметров воздуха в отсеке ракеты на активном участке полета // Техническая механика. – 1999. – № 1. – С. 17-23.

5. Дегтяренко В.И. Волновые газодинамические процессы при запуске ракетного двигателя с учетом немгновенного разрыва мембраны // Техническая механика. – 1999. – № 2. – C. 25-34.

6. Дегтяренко В.И. Условия применимости упрощенных математических моделей для описания нестационарных газодинамических процессов в емкостях // Техническая механика. – 2002. – № 1. – C. 33-42.

7. Дегтяренко В.И. Упрощенная математическая модель нестационарных газодинамических процессов в камерах сгорания двигателей малой тяги // Техническая механика. – 2003. – № 1. – C. 74-81.

8. Логачев П.П., Дегтяренко В.И. Определение нагрузок в период последействия при газовом катапультировании аппаратов // Космич. наука и техника. – Киев: Наукова думка, 1987. – Вып. 2 – С. 36-39.

9. Дегтяренко В.И. Нестационарные газодинамические процессы в емкостях систем ракетной техники // Всеукраїнська наукова конференція „Математичні проблеми технічної механіки”. – Дніпродзержинськ, 2001. – С. 42.