Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ледняк Юлія Владленівна. Педагогічний потенціал фольклору Східного регіону України: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Слов'янський держ. педагогічний ун-т. - Слов'янськ, 2002. - 213арк. - Бібліогр.: арк. 166-186.Анотація до роботи:

Ледняк Ю.В. Педагогічний потенціал фольклору Східного регіону України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Луганський державний педагогічний університет, Луганськ, 2002.

Дослідження розкриває педагогічний потенціал фольклору Східноукраїнського регіону.

У дисертації обґрунтовується використання фольклору як виховного засобу, розглядається педагогічний зміст української та російської усної народної творчості Східної України, досліджуються виховні можливості фольклору регіону, накреслюються шляхи використання східноукраїнської усної народної творчості у навчально-виховному процесі. Фольклор розглядається як один із регуляторів суспільної свідомості, що виступає як суспільна цінність, відбиває ідеї про прекрасне, належне, справедливе, а також ідеали, норми, оцінки і сприяє їх формуванню.

Педагогічний зміст і виховне значення української й російської усної народної творчості Східноукраїнського регіону аналізуються у зв’язку зі специфікою ментальності даного соціуму.

Фольклор аналізується як естетична педагогічна система, яка, охоплюючи всі сторони життя, супроводжує людину від народження до смерті і в якій кожний жанр посідає певне місце й виконує певні функції.

У дослідженні підкреслюється, що різноманітність засобів художньо-виховного впливу, притаманна системі фольклору в цілому, дозволяє виховати гармонійно розвинену особистість – національно свідому, інтелектуально та емоційно багату, фізично здорову людину.

Як додаток до дисертації пропонуються побудована на регіональному фольклорному матеріалі система вправ і практичних завдань, яка може бути використана в процесі вивчення російської мови у вузі, та програма спецкурсу “Виховні можливости фольклору Донбасу” (для філологічних факультетів, спеціальність “Російська мова і література, українська мова і література”).