Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Погрібна Нелля Сергіївна. Педагогічні засади інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — К., 2007. — 201арк. — Бібліогр.: арк. 168-182.Анотація до роботи:

Погрібна Н.С. Педагогічні засади інноваційної управлінської діяльності – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, Київ, 2006.

У дисертаційному дослідженні на основі теоретичного аналізу управлінської діяльності керівника ЗНЗ в умовах застосування педагогічних інновацій розроблено та теоретично обґрунтовано модель інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ, як педагогічних засад, що розкривають її зміст як сукупність специфічних принципів, функцій і технологій.

Дана модель має три рівні: концептуальний, змістовий, технологічний, що надає їй цілісності і завершеності. Концептуальний рівень модель визначає науково-методологічну основу інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ через наукові підходи та принципи. Змістовий розкриває зміст через з’ясування змісту компонентів інноваційної управлінської діяльності, розширення змісту класичних функцій у відповідності до специфіки інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ, доповнення інноваційних функціями інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ. Технологічний рівень моделі визначає технології інноваційної управлінської діяльності (моделювання організаційної структури управління розвитком закладом освіти, колективного планування розвитку, розробки і впровадження педагогічних інновацій). Рівні моделі інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ ієрархічні, логічно обґрунтовані, взаємообумовлені.

Інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ є його особистісною характеристикою, залежить від рівня професійної компетентності та творчості. В результаті здійснення заклад освіти набуває ознак інноваційності, конкурентоспроможності.

Публікації автора:

1. Погрібна Н.С. Проблеми організації особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу у середній школі // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – Вип. 3 – К.: Логос, 2000. – С. 66-70.

2. Погрібна Н.С. Модернізація управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах моделювання особистісно зорієнтованого освітнього середовища // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – Вип. 5 – К: Логос, 2002. – С. 139 – 145.

3. Погрібна Н.С. Принципи інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ // Директор школи, ліцею, гімназії. - №4, 2006.

4. Погрібна Н.С. Реалізація інноваційної управлінської діяльності в умовах розвитку закладу освіти // Інноваційні системи в освіті Російської федерації: Зб. наук. праць. – Нижній Тагіл, - 2002. – С.54-56.

5. Погрібна Н.С. Особистісно зорієнтоване управління як засіб розвитку інноваційного педагогічного мислення // Впровадження основних положень національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті в роботу навчально-виховних закладів – Матеріали міської науково-практичної конференції - Кривий Ріг, 2004. – С. 10-16.

6. Погрібна Н.С. Наукові підходи до здійснення інноваційної діяльності керівника закладу освіти // Педагогіка особистості: реальні досягнення та нові стратегії – Кривий Ріг, 2005. – С. 24-31.

7. Погрібна Н.С. Людиноцентристський підхід до управління сучасним загальноосвітнім закладом в умовах модернізації національної освіти // Нива знань, 2002. - №1. – С. 40-46.

8. Погрібна Н.С. Атестація в концепції безперервної освіти // Відкритий урок: розробки, технології, досвід – 2005. - №1-4. – С. 19-25.