Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Гашенко Ірина Олександрівна. Педагогічні умови гуманітаризації природничо-наукової освіти старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006.Анотація до роботи:

Гашенко І.О. Педагогічні умови гуманітаризації природничо-наукової освіти старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2006.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в обґрунтуванні загальнопедагогічних умов реалізації ідей гуманітаризації природничо-наукової освіти старшокласників в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Визначено загальні педагогічні умови гуманітаризацїї природничо-наукової освіти старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України: урахування взаємозв’язку і поєднання ідей гуманізації та гуманітаризацїї в природничо-науковій освіті; інтеграції природничо-наукового знання та історії його розвитку як у світі, так і в Україні; встановлення діалогічних зв’язків взаємодії природничо-наукового і гуманітарного знання та методів їх отримання у педагогічному процесі; дотримання діалогічності, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя і учня у педагогічному процесі; розробки і нарощування системного дидактичного наповнення реалізації ідей гуманітаризації природничо-наукової освіти; смислотворчої діяльності вчителя у процесі навчання природничо-науковим дисциплінам, фасилітації осмисленого учіння; надання вивченню природничо-наукових дисциплін старшокласниками проблемного, діяльнісно-творчого характеру засобами використання пошуково-дослідницьких навчальних завдань і задач з гуманітаризаційним навантаженням.

Теоретично обґрунтовано принципи проектування технології гуманітаризації природничо-наукової освіти старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах.