Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Чернишов Дмитро Олексійович. Педагогічні умови формування інженерного стилю мислення учнів технічного ліцею засобами інформатики: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2002. - 252арк. - Бібліогр.: арк. 176-197.Анотація до роботи:

Чернишов Д.О. Педагогічні умови формування інженерного стилю мислення учнів технічного ліцею засобами інформатики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню педагогічних умов формування інженерного стилю мислення в учнів технічного ліцею засобами інформатики. Проаналізовано стан проблеми в педагогічній теорії і практиці, визначені сутність і специфіка формування інженерного стилю мислення, вивчена роль інформатики у формуванні інженерного стилю мислення старшокласників.

Розроблені і досліджені педагогічні умови формування інженерного стилю мислення старшокласників технічного ліцею: організація інтегрованого процесу цілеспрямованого формування і самоформування інженерного стилю мислення на основі співробітництва викладача інформатики і старшокласників; забезпечення спрямованості змісту курсу на досягнення цілей загальноосвітньої і допрофесійної інженерної підготовки; включення учнів до системи розвязання розташованих у раціональній послідовності тренувальних інженерно-технічних задач із використанням комп'ютера.