Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Піц Ірина Іванівна. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Василя Луціва (1920-2005 рр.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Піц І.І. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Василя Луціва (1920-2005 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2009.

У дисертації здійснено цілісний аналіз педагогічних ідей та освітньої діяльності Василя Луціва. Висвітлено основні віхи його життя та чинники становлення як освітнього і громадського діяча, журналіста, редактора, видавця, літературного критика. Проаналізовано педагогічну спадщину вченого, з’ясовано його внесок у розвиток української національної освіти, охарактеризовано провідні ідеї розбудови української національної системи виховання. Визначено основні напрями педагогічної діяльності В. Луціва: навчально-виховна, методична, науково-педагогічна; розкрито його погляди на родинне виховання, роль рідної мови у розвитку та вихованні дитини; проаналізовано літературну спадщину просвітянина з погляду її педагогічної спрямованості.

Публікації автора:

  1. Піц І. В. О. Луців про проблеми розвитку рідного мовлення дітей і молоді в діаспорі //Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.296. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.135-139.

  2. Піц І. Педагогічні ідеї в журналістській діяльності Василя Луціва //Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.388. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.146-151.

  3. Піц І. Проблеми підвищення успішності та ініціативи учнів у засвоєнні навчального матеріалу в педагогічній спадщині В. Луціва //Збірник наукових праць. Вип.43. Педагогічні науки. – Херсон, 2006. –– С.53-55.

  4. Піц І. Проблеми сімейного виховання у педагогіці української діаспори (на матеріалах педагогічної спадщини В. Луціва) //Вісник Прикарпатського університету. Вип.13-14. – Ч.ІІ. Педагогіка. – Івано-Франківськ. – 2007. – С.118-122.

  5. Піц І. Василь Луців – засновник, редактор та видавець першого педагогічного журналу у діаспорі //Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.406. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С.107-114.

  6. Піц І. Василь-Орест Луців – один із творців українського шкільництва в діаспорі //Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.405. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С.132-138.

  7. Піц І. Проблеми національного виховання зарубіжних українців у педагогічній спадщині В. Луціва // Матеріали Другої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ» (червень, 2006). – Ніжин-Київ: НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – С.219-220.

  8. Піц І. Луців Василь-Орест //Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття: навчальний посібник / [Т. К. Завгородня, З. І. Нагачевська, Н. М. Салига та ін.] / Ірина Піц. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С.293-306.