Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Качмар Олександра Василівна. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Омеляна Партицького : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 235арк. — Бібліогр.: арк. 161-182.Анотація до роботи:

Качмар О.В. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Омеляна Партицького. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано- Франківськ, 2006.

У дисертації вперше комплексно досліджено науково-педагогічну та громадсько-просвітницьку діяльність О.Партицького – галицького педагога, історика, видавця та просвітницького діяча у контексті культурного розвитку Галичини кінця XIX ст., проаналізовано зміст його педагогічної діяльності, виокремлено її провідні напрями, охарактеризовано видавничу та публіцистичну роботу вченого та його внесок у підготовку та видання шкільних підручників, розкрито маловідомі сторінки життя і діяльності педагога. У процесі дослідження проаналізована епістолярна спадщина вченого.

У його науковому доробку міститься ряд напрямів, які заслуговують на творче застосування в сучасних реаліях. У численних статтях педагога розкриваються питання організації сімейного, трудового, релігійного, морально-етичного та естетичного виховання підростаючого покоління, вплив навколишньої дійсності на формування гуманістичних рис у дитини, засвоєння та впровадження в Галичині європейського педагогічного досвіду.

Доведено актуальність науково-педагогічної спадщини Омеляна Партицького для виховання молоді в сучасній Україні.

Публікації автора:

  1. Пастушенко О. Педагогічна спадщина Омеляна Партицького // Джерела. – Івано-Франківськ. – 2002. – № 3-4. – С.3-6.

  2. Пастушенко О. Омелян Партицький про сім’ю як важливий чинник національного виховання //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2003. – Вип. 17. – С.207-212.

  3. Пастушенко О. Елементи народної творчості у педагогічній спадщині Омеляна Партицького // Науковий вісник Чернівецького університету. Зб.наук.праць: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2004. – Вип. 211.С.108-114.

4. Пастушенко О. Омелян Партицький – автор українських підручників для галицького шкільництва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – № 6. – С. 144-148.

5. Пастушенко О. Освітньо-виховні проблеми на шпальтах «Газети Школьної» під редакцією Омеляна Партицького // Вісник Прикарпатського університету: Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. ХІ. – С. 180-188.

6. Пастушенко О. Видавнича та публіцистична діяльність Омеляна Партицького // Обрії. – Івано – Франківськ, 2005. – №1. – С. 5-9.

7. Пастушенко О. Теоретичні засади національного виховання і освіти у педагогічній спадщині О. Партицького // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 2005. – Вип. 40. – С. 267-272.

8. Пастушенко О. Громадсько-просвітницька діяльність Омеляна Партицького // «Просвіта» в духовно-культурному піднесенні України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з часу створення «Просвіти» на Поділлі (7 грудня 2005 року). – Хмельницький, 2005. – С. 258-266.