Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Яцина Олена Федорівна. Педагогічна й культурно-освітня діяльність товариства "Просвіта" на Закарпатті (1920-1939 рр.). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Яцина О. Ф. Педагогічна й культурно-освітня діяльність товариства Просвіта на Закарпатті (1920-1939 рр.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01загальна педагогіка та історія педагогіки.Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2009.

У роботі здійснено аналіз педагогічної та культурно-освітньої діяльності ”Просвіти” на Закарпатті за міжвоєнної доби. Визначено витоки просвітництва в краї наприкінці XIX — на початку XX ст.; з'ясовано ідейні та організаційні засади діяльності товариства (19201939); досліджено його вплив на розвиток шкільництва, участь учителів у культурно-освітній діяльності ”Просвіти” та роль товариства в ліквідації неписьменності на Підкарпатській Русі; показано різнопланову культурно-просвітницьку, педагогічно-просвітницьку та науково-просвітницьку працю товариства, спрямовану на формування національної свідомості учнівської молоді та дорослого населення Закарпаття. Найбільш поширені форми педагогічної діяльності товариства: курси, видавництво та поширення навчальної та художньої літератури тощо. Форми національного виховання української молоді: виставки, музеї, хори, оркестри, екскурсії, аматорські театри, в репертуарі яких здебільшого були вистави за творами класиків української драматургії, ін.

Аналіз педагогічної та просвітницької думки діячів ”Просвіти” вчителів-практиків визначив можливості творчого використання їхніх здобутків у виховній діяльності закладів освіти та громадських організацій на сучасному етапі.

Публікації автора:

1. Яцина О. Розвиток педагогічної думки на Закарпатті кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Олена Яцина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Педагогіка. Соціальна робота. Випуск 8. – 2005. – С.236-239.

2. Яцина О. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Олена Яцина // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія Педагогіка. Випуск 12. – Івано-Франківськ, 2006. – С.189-198.

3. Яцина О. Педагогічні ідеї Софії Русової / Олена Яцина // Просвітницька діяльність Софії Русової: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. Випуск V. Том ІІ. – Кам’янець-Подільський: ”Аксіома”, 2007. – С.222-232.

4. Яцина О. Вимоги до вчителів-просвітян Закарпаття міжвоєнної доби в контексті педагогічної спадщини Б. Ступарика / Олена Яцина // Вісник Прикарпатського університету. Серія Педагогіка. Випуск ХХІV. – Івано-Франківськ, 2008. – С.21- 25.

5. Яцина О. Діяльність товариства ”Просвіта” у боротьбі з неписьменністю на Закарпатті (1920-1939рр). / Олена Яцина // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск ХХХХVІІІ. – Херсон, 2008. – С.58-62.

6. Яцина О. Проблема родинного виховання в педагогічній спадщині членів товариства ”Просвіта” на Закарпатті (1920-1939 рр.)/ Олена Яцина // Вісник Прикарпатського університету. Серія Педагогіка. Випуск ХХІІ-ХХІІІ. – Івано-Франківськ, 2008. – С.109-115.

7. Яцина О. Суспільне значення праці вчителів – членів товариства ”Просвіта” на Закарпатті (1920-1939 рр.) / Олена Яцина // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 393. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С.192-200.

Анотації