Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Степаненко Алла Вячеславівна. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

У дисертації досліджено й дано глибоку характеристику педагогічної діяльності й спадщини Е. Меймана, означено основні етапи його наукової й педагогічної діяльності; досліджено й проаналізовано основні чинники, які мали безпосередній вплив на формування його педагогічних поглядів; проаналізовано та узагальнено основні положення педагогічної теорії емпірично-педагогічного дослідження учнів, розробленої педагогом-реформатором у кінці XIX – на початку XX ст.; визначено принципи, на яких будувалась концепція експериментальної педагогіки Е. Мейман, схарактеризовано основні ідеї експериментальної педагогіки Е. Меймана в організації навчально-виховного процесу; розкрито значення діяльності Е. Меймана для розвитку педагогічної думки в Німеччині та в Україні.

До наукового обігу введено значну кількість невідомої і маловідомої літератури німецькою мовою, архівних документів, окремих фактів, положень, які пов’язані з педагогічною та науково-дослідною діяльністю Е. Меймана. Основні результати, положення, висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані у викладанні історії педагогіки, процесі підготовки підручників.