Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Задорожна Любов Кирилівна. Педагогічна антропологія в соціально-філософському контексті : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Задорожна Л.К. Педагогічна антропологія в соціально-філософському контексті. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського, Одеса, 2007 рік.

Дисертаційне дослідження полягає у здійсненні соціально-філософського осмислення проблем педагогічної антропології як однієї з галузей науки. Характеризується особистість як об’єкт соціально-філософського та педагогічно-антропологічного осмислення. Простежуються взаємозв’язки педагогічної антропології з соціально-психологічною, культурною та іншими різновидами антропології як науки.

Аналізуються соціальні ідеали особистості в контексті педагогічної антропології; їх вплив на світогляд і поведінку молоді характеризується через активну участь останньої в політичних протестах і боротьбі за соціальні права і свободи, які часто наближаються до тероризму і жорстокості. Акцентується увага на значенні науково-інформаційних і мотиваційних ресурсів у структурі антропологічних чинників формування особистості в сучасних умовах науково-технічного прогресу.

Публікації автора:

  1. Задорожная Л.К. Социально-психологическая антропология и её педагогическая разновидность // Перспективи. – 2005. - № 3 (31). – С. 108 – 113.

  2. Задорожная Л.К. Высшая школа и правовая наука: проблемы и перспективы // Перспективы. – 2005. - № 1 (29). – С. 90-97.

  3. Задорожна Л.К. Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками Одещини // Наша школа. –2004. - №4. – С. 7-10.

  4. Задорожная Л.К. Научно-методическое сопровождение развития системы регионального образования: Сборник от юбилейнати научна конференция «Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХ1 век». – Шумен-Болгария: Университетско изд-во «Епископ Константин Преславски», 2005. – С.76-82.

  5. Задорожная Л.К. Взаимосвязь науки и школы (на примере анализа научно-информационных ресурсов) // Перспективи. – 2006. - № 1 (33) 2006. - С. 65-69.

  Анотації