Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Хорішко Лілія Сергіївна. Парадигма успіху в політичній сфері сучасного суспільства : дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Запорізький національний ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 210арк. — Бібліогр.: арк. 193-210.Анотація до роботи:

Хорішко Л.С. Парадигма успіху в політичній сфері сучасного суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2007.

Дисертація є ґрунтовним дослідженням особливостей політичного успіху як закономірного результату системно-раціональної діяльності, що визначає кінцеву позицію суб’єкта в політичному просторі на основі підсумкової суспільної оцінки всіх політичних досягнень і поразок. У роботі розглянуто теоретико-методологічні засади та принципи вивчення даного явища, доведено його суперечність, що проявляється в розв’язанні конфлікту моралі та прагматизму. З’ясовано, що політична культура є індикатором виявлення можливостей функціонування політичного успіху в межах поля політики. В результаті дослідження виділені та проаналізовані фактори, критерії, види політичного успіху.

В результаті дослідження виділено модель політичного успіху, що складається з трьох взаємопов’язаних елементів: 1) досягнення позиції політичними суб’єктами в межах політичного простору; 2) реалізація ними запланованих стратегій; 3) суспільне оцінювання отриманих результатів. Ефективність досягнення даної моделі залежить від наявності сутнісного взаємозв’язку між визначеними елементами.