Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Хмельницька Олена Сергіївна. Освітня діяльність і педагогічні погляди М. К. Маккавейського (1890-1919 рр.).- Дисертація канд. пед. наук: 13.00.01, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015.- 180 с.