Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Економічні науки / Економіка праці


Войналович Ірина Анатоліївна. Освітні чинники підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Україні.- Дисертація канд. екон. наук: 08.00.07, Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - К., 2013.- 200 с. : рис.