Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Комар Михайло Миколайович. Особистість в умовах інформатизації освіти (соціально-філософський аспект): дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2007.Анотація до роботи:

Комар М.М. Особистість в умовах інформатизації освіти. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03.– соціальна філософія та філософія історії.– Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського.– Одеса, 2007.

Дисертація присвячена соціально-філософському осмисленні особливостей розвитку особистості в умовах інформатизації освіти.

Визначено новий погляд на такі кібернетичні прояви, як інформатизація та інтернетизація освіти. Виділено філософський аспект наукового терміну інтернетизація. Розкрито вплив інформатизації та інтернетизації на розвиток та саморозвиток особистості.

Запропонована нова точка зору по визначенню психологічних та педагогічних факторів розвитку особистості в умовах інформатизації освіти. Рекомендовано переглянути методи викладання. Проаналізовано явище хакерство та була виявлена його подвійна природа.

Показано, що у людині виникає прагнення до розширення світогляду, ціннісних орієнтацій та установок;

Публікації автора:

  1. Комар М.Н. Информатизация образования как структурный компонент информатизации общества // Наукове пізнання: методологія та технологія – 2003.– № 2(11).– С. 99-105;

  2. Комар М.Н. Ценности в условиях виртуальной реальности // Перспективы.– 2005.– №1(29).–С.127-132.

  3. Комар М.Н. Информатизация как средство становления информационного общества // Культура народов Причерноморья.– Симферополь.– 2004.– № 52, том 2.– С. 199-202;

  4. Комар М.Н. Познавательная деятельность в Интернете // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.– Серія «Теорія культури і філософія науки».– Х.– 2005.– № 660.–С.150-155;

  5. Комар М.Н. Информатизация в кибернетических системах // Наука и образование.– 2004.– № 6, 7.– С. 131-134;

  6. Комар М.Н. Информация и сложные системы: к определению понятия системы // Наука и образование.– 2004.– № 8, 9.– С. 26-28;