Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Череповська Наталія Іванівна. Особливости формування символичного образу в художньо-графічній діяльності підлітків : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2006.Анотація до роботи:

Череповська Н.І. Особливості формування символічного образу в художньо-графічній діяльності підлітків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2005.

Вперше досліджено формування символічного образу в художньо-графічній діяльності підлітків та представлено його як творчий процес символізації. Символізація, як спосіб перетворення абстрактних понять, ідей в образ, полягає у подвійному кодуванні, яке охоплює пошук образного аналога-репрезентанта та побудову його графічної форми. Встановлено загальні закономірності процесу символізації в художньо-графічній діяльності підлітків та створено класифікацію символічних образів. Виявлено багатофункціональність образу уявлення в процесі символізації, а також з’ясовано механізм формування символічного образу - мисленнєві дії аналогізування, які наскрізь пронизують процес символізації. Здатність підлітків до пошуку аналогів можна успішно розвивати, зокрема на базі адаптованої методики КАРУС на уроках образотворчого мистецтва, в позакласній та гуртковій роботі.

Публікації автора:

 1. Череповська Н.І. Психологічні проблеми символічного образу в художній діяльності людини // Проблеми загальної та педагогічної психології. – Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К.: 2000, т. 2. ч. 5. – С. 194 – 200.

 2. Череповська Н.І. Творчий аспект в художній діяльності дітей // Проблеми загальної та педагогічної психології. – Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2000, т. 2, ч. 6. - С. 96 – 105.

 3. Череповська Н. І. Формування символічного образу в художньо-графічній діяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології. - Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. - К.: 2001, т. 3, ч. 1. - С. 86 - 95.

 4. Череповська Н.І. Особливості символізації в художньо-графічній діяльності дітей // Проблеми загальної та педагогічної психології. - Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К: 2002, т. 4, ч. 2. – С. 309 – 317.

 1. Череповська Н.І. Використання аналогії при формуванні символічного образу в художньо-графічній діяльності дітей // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д. Максименка. – 17-18 грудня 2001р. – К.: Міленіум, 2002. – С. 282-285.

 2. Череповська Н.І. Роль аналогії в розвитку критичного та творчого мислення // Уроки мислення. Науково-методичний Центр розвитку критичного та образного мислення «Інтелект». – Число 2. – Грудень 2003. – С. 12 – 17.

 3. Череповська Н.І. Психологічний аспект символічного образу в українському народному мистецтві // Матеріали до українського мистецтвознавства (Пам’яті академіка О.Г. Костюка). – Зб. наук. праць. – Випуск 2. – К.: НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2003. – С. 21 – 26.

 4. Череповська Н.І. Роль образних структур у зображувальному символі // Матеріали до українського мистецтвознавства (на пошану А.І. Мухи). – Зб. наук. Праць. – Випуск 3. – К.: НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2003. – С. 200 - 205.

 5. Череповська Н.І. Психологічні особливості організації візуальної форми деяких поширених символічних зображень // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. – Зб. наук. праць. – Випуск 5. – К.: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2004. – С. 244 – 249.

 6. Череповська Н.І. Символізація образу в художньо–графічній діяльності // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. - Тези доповідей Четвертої Міжнародної конференції молодих науковців 26 – 28 вересня 2001 року. - К.: 2001. – С. 31 – 33.

 7. Череповська Н.І. Психологічні особливості символічного образу в художній діяльності // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. - Тези доповідей П'ятої Міжнародної конференції молодих науковців 26 – 27 вересня 2002 року. - К.: 2002. – С. 22 – 24.

 8. Череповська Н.І. Психологічний аспект символічного в художній творчості // Людина в світі духовної культури. - Матеріали Міжнародної наукової конференції 17-18 травня 2002р. К.: Новий Акрополь, 2002. - Ч. 3. – С. 50 - 53.

Анотації