Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Легеза Яніна Олександрівна. Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні. : Дис... канд. наук: 23.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Легеза Я.О. Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2008.

У дисертації здійснено політологічний аналіз поняття „громадська думка” та проведено широке дослідження її здатності впливати на органи влади, і навпаки – здатність влади змінювати громадську думку.

Досліджені особливості суспільно-політичного життя останніх десятиріч, якими є автономізація публічного політичного простору, тобто формування та зміцнення суто публічних форм взаємодії й боротьби між політичними суб’єктами, що призвело до появи нових форм публічної політичної активності. А саме йдеться про появу і посилення впливу особливого типу фахівця – експерта-політолога – професіонала в області політичної інтерпретації, типовим різновидом діяльності якого стало залучення до аргументації даних опитувань громадської думки.

Виявлені та уточнені положення, що для України доби постсоціалістичних трансформацій властивим є посилення впливу массмедійних чинників на формування громадської думки разом із зменшенням публічної активності громадян та нерозвиненістю громадянського суспільства, яке будується на горизонтальних зв’язках громадської взаємодії

Розглядаються визначення, форми та функції ЗМІ, як важелів, за допомогою яких влада може формувати і змінювати громадську думку на сучасному етапі розвитку українського суспільства.