Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Дідковська Лариса Іванівна. Особливості уявлень про своє майбутнє у старшокласників із соматичними порушеннями: дисертація канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003. , табл.Анотація до роботи:

Дідковська Л.І. Особливості уявлень про своє майбутнє у старшокласників із соматичними порушеннями – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена вивченню психологічних детермінант побудови старшокласниками із певними соматичними порушеннями власної часової перспективи (уявлення про своє майбутнє). В дослідженні запропоновано новий підхід у вирішенні проблеми побудови особистістю власного майбутнього, який ґрунтується на концепції суб’єктно-діяльнісного підходу і теорії цілепокладання. У роботі розкривається специфіка співвідношення форм цілепокладання (мріяння, задум, передбачення, намір, самовизначення), способів об’єктивації останніх в суб’єктивній картині життєпроектування (ескіз, стратегія, програма, план) і зумовлених ними типів побудови особистістю майбутньої часової перспективи у просторі бажаного майбутнього (аморфний, локальний, констеляційний, цілісний).

Встановлено, що процес і результат побудови особистістю образу власного майбутнього призводить до таких змін актуальної структури особистості, які можуть розглядатися як особистісне новоутворення.

Отримані дані можуть бути використані як диференційно-діагностичні критерії процесуальних і змістовних характеристик уявлень про своє майбутнє старшокласників загалом, що страждають на соматичні порушення – зокрема, а також при організації заходів психокорекційного (психотренінгового) спрямування.