Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Шмігельський Михайло Васильович. Особливості та тенденції поширення і розвитку новітніх християнських течій в Україні. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Шмігельський М.В. Особливості та тенденції поширення і розвитку новітніх християнських течій в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Національний університет «Острозька академія». – Острог, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню новітніх християнських течій в Україні. В ній зроблено спробу комплексного історико-релігієзнавчого аналізу феномену неохристиянської релігійності в Україні. В дисертації досліджено особливості релігієзнавчих та історичних інтерпретацій явища неохристиянства; проаналізовано існуючий теоретико-методологічний інструментарій дослідження новітніх релігійних явищ та обгрунтовано доцільність використання певної термінології; з’ясовано причини виникнення та поширення неохристиянських релігій в Україні, масштаби зростання релігійної мережі неохристиянських церков та особливості їх регіональної локації; відтворено особливості розвитку найчисельніших неохристиянських течій на території України; розкрито питання місця неохристиянських церков у суспільному житті України та їх відносин з іншими конфесіями.

Публікації автора:

Наукові статті у фахових виданнях

  1. Шмігельський М.В. Новітні релігійні рухи на Львівщині // Українське релігієзнавство. – 2001. – № 18. – С. 100–107.

  2. Шмігельський М.В. Релігійні рухи на веб-сайтах // Українське релігієзнавство. – 2001. – № 19. – С. 85–92.

  3. Шмігельський М.В. Молодь і релігійні течії // Українське релігієзнавство. – 2002. – № 21. – С. 119–125.

Статті та тези виступів на конференціях

  1. Шмігельський М.В. Новітні релігійні течії в суспільному житті України // Збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції науково-педагогічних працівників. – Львів, 2006. – С. 132–133.

  2. Шмігельський М.В. Історіографія вичення новітніх релігійних рухів в Україні // Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 жовтня 2001 р. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т.7. – С. 725–732.

  3. Шмігельський М.В. Львів неорелігійний // Матеріали Х міжнародної наукової конференції “Історія релігій в Україні”. – Львів, 2001. – С. 120–129.