Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Березовська Ірина Володимирівна. Особливості розвитку вольових якостей студентів у навчально-професійній діяльності : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2007. — 265арк. — Бібліогр.: арк. 181-200.Анотація до роботи:

Березовська І.В. Особливості розвитку вольових якостей студентів у навчально-професійній діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 2007.

Дисертацію присвячено уточненню змісту психологічної сутності волі, розгляду концепцій, що розкривають механізми прояву волі, класифікацій вольових якостей та факторів, що визначають їх розвиток.

В емпіричному дослідженні встановлено відмінності у прояві вольових якостей студентів з різною навчально-професійною спрямованістю залежно від терміну навчання у вищому навчальному закладі та статі. Виділені типи особистостей за проявом вольових якостей: самодостатньо-впевнений, цілеспрямовано-наполегливий, саморегулятивний, ініціативно-імпульсивний, рішуче-сміливий, пасивно-слабовільний.

Розроблено систему основ цілеспрямованого формування та корекції вольових якостей, яка спрямована на формування основ вольової регуляції у студентів, для забезпечення здатності їх свідомого використання в різних життєвих ситуаціях та для подальшого розвитку власної особистості. Апробація зазначеної системи засвідчила позитивні зміни у прояві вольових якостей.

Публікації автора:

  1. Березовська І.В. Особливості прояву вольових якостей у студентів-педагогів // Наука і освіта. – 2004. - №4-5. – С.3-4.

  2. Березовська І.В. Основні тенденції дослідження проблеми волі // Наука і освіта. – 2005. - №3-4 – С. 4-6.

  3. Березовська І.В. Типи особистостей за проявом вольових якостей // Соціальна психологія. – 2006. - №6 – С.115-123.

  4. Березовська І.В. Соціально-психологічні аспекти розвитку вольової сфери у студентів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка – К.: 2006, Т. VІІІ, част.8. – С.26-31.

  5. Березовська І.В. Психологічні особливості формування та корекції розвитку вольових якостей у студентів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка – К.: 2006, Т. VІІІ, част.9. – С.25-33.

  6. Березовська І.В. Відмінності в особливостях прояву вольової сфери юнаків та дівчат // Актуальні проблеми психологічної підготовки в системі вищої школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2005. – С. 3-7.