Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Дем'яненко Іван Іванович. Особливості розподілу покладів вуглеводнів в гіпсометричних поверхах нафтогазоносності фанерозою Дніпровсько- Донецької западини та основні принципи їх пошуків і розвідки: Дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / Чернігівське відділення Українського держ. геологорозвідувального ін-ту. - Чернігів, 1998. - 308л. - Бібліогр.: л.282-308.